Ny styring til pillekedelanlæg i Skive

Pillekedler Thorsvej

Styretavlerne til styring af pillekedler og netudpumpning Thorsvej er fra 1983. Skive Fjernvarme har valgt at tavler og automatik skal skiftes. Til denne opgave leverer SKAtek nye styretavler og PLC software. Pillekedlerne er hver på ca. 10MW i varmeydelse.

Udskiftning af tavler og test/opstart af anlægget foregår i tæt samarbejde med elektriker og øvrigt personale hos Skive Fjernvarme. Der er således løbende optimeret på PLC software således at kedlerne får den optimale drift og ydelse med hensyn til miljø og økonomi.

Tavler-før-udskiftning

Tavler før udskiftning

Nye tavler på plads og test udføres

Bygherre

Skive Fjernvarme

Projekttype

Varmeværk

Periode

04/2017 – 06/2018