60MW energicentral
i Lillestrøm

Energicentral Nord i drift

SKAtek A/S har leveret komplet el- og SRO entreprise i forbindelse med opførelse af ny varmecentral i Lillestrøm Norge. På varmecentralen er installeres 2 stk. 8MW fliskedellinier. På den ene kedellinie er der installeret absorptionskølemaskine. 3 stk. 12,5MW biooliekedler og 1 stk. 1,4MW kedel for deponigas.

Samkøringsstyring af kedlerne, trykholdeanlæg, olieanlæg, akkumuleringstank og styring af 2 stk. 400KW netpumper. SKAtek har ligeledes leveret hovedtavle på 2.500A med automatisk indkobling af 1.600KVA generatoranlæg.

SRO anlægget er opbygget på et IGSS multiuser med dualiseret server. I alt 4 operatørstationer installeres på varmecentralen. PLC styringen udføres i Siemens S7 300/400.

Varmeværket vil blive kontrolcenter for overvågning af flere varmeværker under Akershus Energi Varme. Det bliver således muligt at overvåge samtlige varmeværker fra kontrolrummet i Lillestrøm.

Installation-af-CO/NOx-analysator-til-fliskedler
400KW-net-pumpe-før-installation

400KW netpumpe før installation /
Installation af CO/NOx analysator til fliskedler

8MW fliskedler med røggasrensning

Bygherre

Akershus Energi Varme AS

Projekttype

Varmeværk

Periode

02/2009 – 05/2011